Godło Polski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy
Aleksander Suszycki

Kancelaria Komornicza nr V w Świdnicy

 1. e-mail na adres: kancelaria@komornik.swidnica.pl

 2. telefon: 74 852-08-86 lub 74 853-61-48

 3. listownie na adres: ul. Wałbrzyska 14 A/3, 58-100 Świdnica

 4. ePUAP: KS_A_Suszycki

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

Santander Bank Polska S.A.

05 1090 2819 0000 0001 0115 2344


Witamy w serwisie informacyjnym naszej kancelarii.

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym – Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Art.1.

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie – prowadzenie działalności komorniczej już od 1988 roku.

Innowacyjność

Profesjonalne prowadzenie egzekucji komorniczych przy użyciu nowoczesnych rozwiązań.

Pomoc

Kancelaria czynna: poniedziałek:08.00 – 16.00
wtorek – czwartek:7.00 – 15.00 Szczegóły w zakładce kontakt.

 Obszar działania

Podstawy prawne

Na podstawie art 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882, z późniejszymi zmianami):

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

[…]

7. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań.

8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.

Zasięg terytorialny kancelarii

Obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy pokrywający się z właściwością powiatu świdnickiego.

Miasta:

 • Świdnica,
 • Świebodzice,
 • Jaworzyna Śląska,
 • Strzegom,
 • Żarów.

Gminy miejskie:

 • Świdnica,
 • Świebodzice,

Gminy miejsko-wiejskie:

 • Jaworzyna Śląska,
 • Strzegom,
 • Żarów.

Gminy wiejskie:

 • Dobromierz,
 • Marcinowice,
 • Świdnica,