Drukuj
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 29071
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2021r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się pierwsza licytacja 4/4 niewydzielonych części nieruchomości stanowiących: działka gruntu nr 203/5 o pow. 0,71ha częściowo zabudowana domem jednorodzinnym o pow.użytkowej 272,20m2 oraz garażem o pow.58,20m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, w minimalnej części podpiwniczony, wybudowany w latach 1994-1998r. (brak informacji o odbiorze technicznym), powierzchnia parteru 134,10m2, poddasza 138,10m2, zabudowy 162m2, kubatura 950m2. Ogrzewanie w budynku na parterze kominek oraz podłogowe elektryczne, na poddaszu elektryczne. Budynek garażowy dwustanowiskowy, wolnostojący, parterowy w części ze strychem, niepodpiwniczony. Dojazd do nieruchomości z drogi gruntowej utwardzonej obciążonej służebnością drogi koniecznej. Nieruchomość ma dostęp do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną, woda z własnej studni, kanalizacja z szambem, brak gazu. Istniejąca zabudowa nieruchomości nie jest ujawniona w księdze wieczystej.

Nieruchomość należy do dłużnika: Grzegorz Rachuna w 3/4 części oraz Nina Rachuna w 1/4 części, położona jest: 58-100 Bystrzyca Górna 2a, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S / 00029071 / 3

Suma oszacowania całej nieruchomości (udziały 4/4) wynosi 746 000,00zł,
Suma oszacowania udziału dłużnika Grzegorza Rachuna wynosi 559.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 419.625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu tego udziału powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 950,00zł.

Suma oszacowania udziału dłużnika Niny Rachuna wynosi 186.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139.875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu tego udziału powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 650,00zł.

Rękojmia lub rękojmie (w przypadku chęci nabycia całości nieruchomości) powinny być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Rękojmia upoważniająca licytanta do udziału w przetargu całej nieruchomości wynosi 74 600,00zł.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 08.11.2021r. o godz.13:00 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. Oględziny mogą nie dojść do skutku z przyczyn niezależnych od komornika.

W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Lp.

pomieszczenia

pow. (m2)

Parter

1

Wiatrołap

4,00

2

Hall ze schodami

19,60

3

WC

1,80

4

Jadalnia

18,50

5

Kuchnia

26,50

6

Spiżarka

4,00

7

Pokój dzienny

53,50

8

Kotłownia

5,00

9

Garderoba

4,20

Razem:

137,10

Poddasze

1

Hall górny

18,70

2

Antresola

16,50

3

Sypialnia rodziców

23,40

4

Łazienka

9,50

5

Pokój dziecka

21,00

6

Pokój dziecka

21,00

7

Garderoba

7,00

8

Łazienka dzieci

9,70

9

Pokój gościnny

11,30

Razem:

138,10

Razem pow. użytkowa

275,20

P.u. przyjęta do wyceny:

272,20 m²

 

______________________________________________________________________________

Opis szczegółowy:

Lokalizacja i czynniki środowiskowe.

Nieruchomość położona we wsi Bystrzyca Górna. Sąsiedztwo działki nr 203/5 stanowią budynki mieszkalne w zabudowie z lat 2000. Obszar, na którym położony jest przedmiot wyceny, działka nr 203/5, posiad dostęp do drogi gminnej utwardzonej tłuczniem od północnego zachodu dz. ew. nr 203/3, poprzez ustanowioną służebność drogową opisaną w kw. Budynek położony przy drodze na zboczu wzniesienia, wschodnia część obrębu Bystrzyca Górna. Działka położona w kompleksie terenów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów leśnych. Wieś Bystrzyca Górna jest położona przy drodze powiatowej w kierunku Zagórza. Teren jest położony w strefie peryferyjnej wsi na znacznym wzniesieniu w otoczeniu przyrody. Brak elementów środowiskowych niekorzystnie wpływających na wycenianą nieruchomość. Teren działki w części płaski oraz z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, kształt działki zbliżony do prostokąta. Do miasta Świdnica ponad 3 km.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym zrealizowanym w technologii tradycyjnej, w minimalnej części podpiwniczonym, wolnostojącym, położona we wsi Bystrzyca Górna, obręb 0005 Bystrzyca Górna, AM-1, gmina Świdnica, powiat świdnicki. Nieruchomość obejmuje działkę ew. nr 203/5 o pow. 0,7100 ha.

Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Budynek wybudowany w latach 1994-1998. Budynek posiada parter oraz poddasze użytkowe. Na piętrze kuchnia, jadalnia, salon, spiżarnia, hol, wiatrołap, pralnia, WC. Na poddaszu 2 łazienki, 3 sypialnie, garderoba. Budynek obecnie jest zamieszkiwany. Na nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Na działce poza budynkiem mieszkalnym położony jest garaż murowany. Ogrzewanie w budynku na parterze kominek oraz ogrzewanie podłogowe elektryczne. Na poddaszu ogrzewanie elektryczne. Nieruchomość podłączona do oczyszczalni ścieków, woda z własnej studni, gazu brak. Okna drewniane, na podłogach płytki ceramiczne, oraz panele podłogowe. Drzwi w budynku drewniane, schody wewnętrzne drewniane. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną tłuczniem – dz. ew. nr 203/3 – od północnego zachodu dzięki ustanowionej służebności drogowej opisanej w kw.

Standard wykończenia i zastosowanych materiałów budynku dobrej jakości, nowoczesnej technologii z wykończeniem z wewnątrz budynku estetycznego i nowoczesnego. Brak informacji na temat odbioru technicznego budynku.

Powierzchnia użytkowa: 272,20 m2;

Powierzchnia zabudowy: 162,00 m2;

Kubatura budynku: 950,00 m3.

Nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka w całości ogrodzona. Teren działek w części płaski oraz pagórkowaty. Na działce poza budynkiem mieszkalnym usytuowany jest garaż murowany o konstrukcji tradycyjnej kryty dachem dwuspadowym.

Nieruchomość jest wyposażona w instalację elektryczną, wodną z własnej studni, kanalizacyjną z szambem, brak gazu. Dojazd od północnego zachodu poprzez działkę ew. nr 203/3-służebność drogowa opisana w kw. Następnie od północy droga gminna dz. nr 285/1.