Drukuj

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 20-01-2020r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4 w sali nr 207, odbędzie się

druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej pow. 48,40m2.

Lokal posiada balkon, położony jest na III piętrze, nieruchomość wyposażona w ogrzewanie CO z miejskiej ciepłowni, kanalizację, wodę, gaz, energię elektyczną. Wejście do lokalu z klatki schodowej, dostęp do budynku z drogi publicznej od ulicy Krzywoustego. Z prawem własności nieruchomości związany jest udział 433/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą numer SW1S/00061268/7; działka numer 479, o pow. 1,5371 ha.
Nieruchomość położona jest: 58-160 Świebodzice, ul.B.Krzywoustego 6/8, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: SW1S/00063974/3]

Suma oszacowania wynosi 143 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 350,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 03.01.2020r. o godz.12:00-12:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi.

W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

___________________________________________

Opis działki

Działka nr ew. 479 o obszarze 1,5371 ha, położona jest przy ul. Bolesława Krzywoustego – droga asfaltowa- dwukierunkowa, leży w północnej części miasta Świebodzice, odległość do Rynku ok. 1000 m. Kształt działki wielokąt, ukształtowanie terenu płaskie. Działka w części zabudowana jest trzema blokami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z boku budynku ulica oraz miejsca parkingowe. Urządzone chodniki i zagospodarowane skwery zieleni, podwórza. Działka jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, energetyczną, teleinformatyczną oraz CO – miejskie z ciepłowni. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane w podobny sposób, sklep Biedronka, punkty handlowo usługowe.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Bolesława Krzywoustego.

Budynek

Budynek mieszkalny pięciokondygnacyjny wybudowany w technologii wielkiej płyty, wielorodzinny w zabudowie wolnej, położony w Świebodzicach przy ul. B. Krzywoustego, gmina Świebodzice, woj. dolnośląskie, wybudowany około 1980 roku. Budynek jest podpiwniczony. Typowy blok osiedlowy. Fundamenty betonowe, wykonany w systemie wielkiej płyty WK 70. Konstrukcja dachu żelbetonowa płaska oraz jednospadowa kryta papą. Stropy między kondygnacjami żelbetonowe. Elewacja w stanie średnim bez docieplenia, rynny i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Schody żelbetonowe, stopnie wykończone lastrykiem, posadzki betonowe pokryte lastrykiem. Klatka schodowa oraz korytarz stanowią część wspólną budynku. Budynek i lokale mieszkalne wyposażone są w następujące media: instalacja wodno-kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, teletechniczna, odgromowa, ciepłownicza. Stopień zużycia określono na poziomie wynikającym z czasu trwania w przeciętnych warunkach utrzymania i stwierdzonego stanu – 25%.

Lokal

Nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 48,40 m2, położona w Świebodzicach, powiat świdnicki, w bloku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesława Krzywoustego, posadowionym na działce ew. nr 479 obręb 0001 Pełcznica, AM- 11, o powierzchni 1,5371 ha.

Szacowany lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 48,40 m2 położony jest na III piętrze budynku (o 5 kondygnacjach nadziemnych) podpiwniczony, budynku wielorodzinnego, przy ul. Bolesława Krzywoustego 6. Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC. Lokal posiada balkon. Okna nowego typu PCV. Na ścianach tapety. W łazience płytki starego typu. Łazienka wyposażona w wannę, umywalkę i WC. W przedpokoju boazeria. Ściany malowane farbami emulsyjnymi. Ogrzewanie w lokalu CO- miejskie z ciepłowni.

Zgodnie z MPZP obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem B.2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności gruntu i części budynku i urządzenia: 433/100000.

Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta, nr: SW1S/00063974/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych.