Drukuj

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 29-03-2021r.

o godz. 11:00 w

budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4 w sali nr 320, odbędzie się pierwsza

licytacja lokalu mieszkalnego składającego się: wg KW z pokoju i kuchni a po modernizacji faktycznie z kuchni (11,72m2), dwóch pokoi (19,15m2 i 11,48m2) i łazienki z wc (4,65m2) wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy (2,88m2) oraz komórką na zewnątrz budynku (4,88m2) o łącznej pow. 54,76m2 w tym lokalu mieszkalnego 47,00m2.

Standard i stan techniczny pomieszczeń lokalu oceniono na poziomie bardzo niskim, ogrzewanie instalacją co zasilaną piecem węglowym podłączonym w kuchni. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego ze stanem faktycznym w zakresie opisu rodzaju i liczy izb.

Nieruchomość  położona jest: 58-160 Świebodzice, ul. Mikulicza 15/1, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: SW1S/00049938/5]

Suma oszacowania wynosi 78 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 01.03.2021r. o godz.11:00-11:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. W kancelarii komornika można przeglądać  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

__________________________________________________________________________________________________

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Opis działki

Działka nr ew. 558 o obszarze 0,1379 ha, położona jest przy ul. Mikulicza 15 – droga asfaltowa- dwukierunkowa, leży w zachodniej części miasta, odległość do Rynku ok. 2,5 km. Kształt działki wielokąt, ukształtowanie terenu płaskie. Działka w części zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, przed budynkiem ulica oraz miejsca parkingowe. Na działce znajdują się jeszcze komórki lokatorskie. Działka jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, energetyczną i teleinformatyczną. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane w podobny sposób.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Mikulicza ulica dwukierunkowa.

Budynek

Budynek w zabudowie półzwartej, posiada 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony w całości w części z użytkowym poddaszem, wybudowany w technologii tradycyjnej, typowy budynek mieszkalny przedwojenny wybudowany przed 1905r. Stropy drewniane, dach dwuspadowy, pokryty dachówką. Ściany zewnętrzne nie są ocieplone w średnim stanie technicznym. Fundamenty – najprawdopodobniej ceglano – kamienne. Ściany – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o zmiennej grubości. Stropy – w przewadze drewniane, masywne nad piwnicami w dobrym stanie. Schody; klatka schodowa o typowej konstrukcji. Dach o klasycznej konstrukcji. Pokryty materiałami tradycyjnymi z niezbędnymi detalami i obróbkami blacharskimi po remoncie obróbek blacharskich w ostatnich latach. Tynki wewnętrzne – cementowo wapienne kat. III, tapety lub malowane. Sufity: cementowo wapienne kat. III w stanie zróżnicowanym. Podłogi i posadzki: podłogi pierwotnie drewniane tzw. białe podłogi o znacznym nierównomiernym stopniu wyeksploatowania. Niektórzy właściciele wyodrębnionych lokali oraz najemcy przeprowadzili remonty – podłogi wyłożone płytkami oraz wykładziny zmywalne z tworzyw sztucznych oraz częściowo posadzki lastryko, cementowe i panele podłogowe. Stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna drewniana skrzynkowa o słabej jakości oraz PCV nowego typu. Stolarka drzwiowa płytowa i płycinowa drewniana o niskich parametrach użytkowych oraz w niektórych lokalach nowego typu i starego typu po renowacji. Elewacja: powłoka tynkarska cementowo wapienna klasyczna. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie pierwotnie gazowe obecnie w poszczególnych lokalach piecowe gazowe co oraz piece kaflowe.

Mieszkania o zróżnicowanych parametrach użytkowych. Lokale ze zróżnicowaną ilością pokoi, WC, łazienka, kuchnia, przedpokój oraz w części lokale niesamodzielne ze wspólnym przedpokojem. Niektóre lokale z samodzielnymi wejściami z obrębu klatki schodowej wyodrębnione trwałymi ścianami w obrębie budynku. Mieszkania i lokale posiadają wszystkie media. Zużycie poszczególnych elementów wykończeniowych zróżnicowane.

Na każdej kondygnacji nadziemnej, znajdują się różna ilość lokali. Drzwi wejściowe do budynku drewniane. Dostęp do klatki schodowej ograniczony domofonem. Budynek nie posiada windy. Budynek posiada instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Przed budynkiem chodnik oraz parking samochodowy z wydzieloną częścią parkingową.

Lokal

Nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 47,00 m2 oraz pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 2,88 m2 oraz komórka o powierzchni 4,88 m² położona w Świebodzicach, gmina Świebodzice, powiat świdnicki, w budynku wielorodzinnym, przy ul. Mikulicza 15, posadowionym na działce ew. nr 558 obręb nr Pełcznica 2, AM-18, o powierzchni 0,1379 ha.

Szacowany lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 47,00 m2 oraz pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 2,88 m2 oraz komórka o powierzchni 4,88 m², położony jest na parterze budynku (o 2 kondygnacjach nadziemnych) podpiwniczony, budynku wielorodzinnego, przy ul. Mikulicza 15. Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC. Pierwotnie pokój z kuchnia gdzie został wydzielony obecnie pokój, a w komórce zorganizowano łazienkę. Wejście do lokalu bezpośrednio do kuchni. Następnie do pokoi a przez jeden z nich wejście do łazienki. Drzwi wejściowe antywłamaniowe nowego typu. W lokalu bardzo niski stan techniczny. Na ścianach w niektórych pomieszczeniach brak gładzi, tynku. Widoczne znaczne zawilgocenia. W jednym z pomieszczeń na ścianie bojler elektryczny podgrzewacz wody. Widoczne, niezakryte rury od instalacji wodnej. Na podłogach gumoleum z dużymi ubytkami i zniszczone. W jednym z pokoi na ścianach tapety. Drzwi wewnętrzne starego typu. W kuchni na ścianach częściowo płytki ceramiczne. Lokal ogrzewany piecem CO- na opał stały starego typu usytuowany w kuchni. Rozmieszczone w pomieszczeniach grzejniki na ścianach, starego typu.

Zgodnie z MPZP obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem: B.38MN/UW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego/własności gruntu i części budynku i urządzenia: 1597/10000. UW do 05.12.2089 roku. (uwzględniono przekształcenie uw w prawo własności zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wyceny).

Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta, nr: SW1S/00049938/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych.