Drukuj
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 24-01-2020r. o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4 w sali nr 109, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow.28,20m2. Lokal położony jest na parterze, dostęp z klatki schodowej, dostęp do budynku z ulicy Dalekiej, lokal posiada podłączenie do instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i gazowej, jest ogrzewany piecem kaflowym usytuowanym w pokoju, ciepła woda z junkersa gazowego usytuowanego w łazience. Budynek wybudowany w latach 60-70 XX wieku, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Z prawem własności lokalu związany jest udział 235/10000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt, na którym posadowiono budynek oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą SW1S/00030733/
Nieruchomość położona jest: Świdnica, ul.K.Pułaskiego 32 A/1, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: SW1S/00058349/5]

Suma oszacowania wynosi 70 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 06.01.2020r. o godz.13:00-13:15    07.01.2020r. o godz. 16:00 -16:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi.

W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OPIS SZCZEGÓŁOWY


Opis działki

Działka nr ew. 2095 o obszarze 0,0401 ha, położona jest przy ul. Pułaskiego 32-32a – dojazd kostką brukową- droga jednokierunkowa, leży w centralnej części miasta, odległość do Rynku ok. 0,2 km. Kształt działki prostokąt, ukształtowanie terenu płaskie. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno użytkowym, przed budynkiem ulica oraz miejsca parkingowe. Działka jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodno-kanalizacyjną, energetyczną, gazową i teleinformatyczną. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane w podobny sposób oraz punkty handlowo- usługowe, punkty handlowo usługowe typowe dla centralnej części miasta.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Pułaskiego od strony północnej oraz od strony zachodniej ul. Daleka.

Budynek

Budynek w zabudowie półzwartej, posiada 5 kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony w całości, wybudowany w technologii tradycyjnej, budynek wzniesiony w latach 60-70-tych. W budynku na parterze 2 lokale użytkowe, ponadto 25 lokali mieszkalnych. Stropy masywne, dach kryty papą na lepiku. Ściany zewnętrzne nie są ocieplone w średnim stanie technicznym. Fundamenty – betonowe. Ściany najprawdopodobniej murowane z pustaka. Stropy –masywne nad piwnicami w dobrym stanie. Schody; masywne posadzki lastryko. Dach o klasycznej konstrukcji. Pokryty materiałami tradycyjnymi z niezbędnymi detalami i obróbkami blacharskimi. Tynki wewnętrzne – cementowo wapienne kat. III, tapety lub malowane. Sufity: cementowo wapienne kat. III w stanie zróżnicowanym. Na podłogach wykładziny PCV. Niektórzy właściciele wyodrębnionych lokali oraz najemcy przeprowadzili remonty – podłogi wyłożone płytkami oraz wykładziny zmywalne z tworzyw sztucznych oraz częściowo posadzki lastryko, cementowe i panele podłogowe. Stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna drewniana o słabej jakości oraz PCV starego typu. Stolarka drzwiowa płytowa i płycinowa drewniana o niskich parametrach użytkowych oraz w niektórych lokalach nowego typu. Elewacja: powłoka tynkarska cementowo wapienna klasyczna. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie zróżnicowane budynku

Mieszkania o zróżnicowanych parametrach użytkowych. Lokale posiadają różną ilość pokoi, WC, łazienka, kuchnia, przedpokój. Mieszkania i lokale posiadają wszystkie media. Zużycie poszczególnych elementów wykończeniowych zróżnicowane.

Na każdej kondygnacji nadziemnej, znajdują się różna ilość mieszkać w przewadze po 3. Drzwi wejściowe do budynku PCV. Dostęp do klatki schodowej ograniczony domofonem. Budynek nie posiada windy. Budynek posiada instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną.

Lokal

Nieruchomość lokalowa nr 1 o powierzchni użytkowej 28,20 m2, położony jest na parterze budynku o V kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Budynek z lat 60-70-tych. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki wraz z WC. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej od strony podwórza od ul. Dalekiej. Drzwi do lokalu nowego typu, wewnętrzne płycinowe starego typu, okna nowe PCV. Na podłogach wykładziny PCV oraz wykładziny dywanowe. Na ścianach brak gładzi, malowane farbami emulsyjnymi. W łazience na podłodze płytki ceramiczne, widoczne na suficie zacieki. Łazienka wyposażona w wannę, umywalkę oraz WC. Lokal ogrzewany piecem kaflowym usytuowanym w pokoju. Ciepła woda z junkersa gazowego usytuowanego w łazience. Do lokalu przyłączono wszelkie media z sieci. Lokal jest zamieszkiwany. W lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza.