Licytacje nieruchomości

Zapraszamy do przeglądania dostępnych licytacji nieruchomości.
Licytacje Nieruchomości

lokal mieszkalny w centrum Świdnicy o pow. 28,20m2

I Licytacja
Lokal mieszkalny o pow. 28,20m2
24.01.2020r.
14:00
Sąd Rejonowy w Świdnicy w sali nr 109
Suma oszacowania: 70.500,00zł
Cena wywołania: 52.875,00zł
Rękojmia: 7.050,00zł płatna do 23.01.2020r.
Oględziny: 06.01.2020 o godz. 13:00-13:15 – po wcześniejszym zgłoszeniu komornikowi chęci udziału.


by ad_komornik • 14 listopada 2019
Licytacje Nieruchomości

licytacje działek niezabudowanych o łącznej pow. 0,2972ha położonych w KALNIE – mpzp teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przedmiot licytacji: działka nr 464/1 oraz 464/2 o łącznej pow. 0,2972ha położona w KALNIE
Data licytacji: 13.12.2019r. o godz. 11:00- udział 1/4, 11:30 – udział 3/12, 12:00- udział 3/12, 12:30- udział 3/12
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Świdnicy, ul. L.Okulickiego 2-4 w sali nr 207
Suma oszacowania udziału 1/4 – 30.000,00zł, cena wywołania udziału 1/4 – 22.500,00zł
Suma oszacowania udziału 3/12 – 30.000,00zł, cena wywołania udziału 3/12 – 22.500,00zł
Suma oszacowania udziału 3/12 – 30.000,00zł, cena wywołania udziału 3/12 – 22.500,00zł
Suma oszacowania udziału 3/12 – 30.000,00zł, cena wywołania udziału 3/12 – 22.500,00zł
Rękojmia przy licytacji udziału 1/14 wynosi 3000,00zł – płatna najpóźniej do 12.12.2019r.
Rękojmia przy licytacji udziału 3/12 wynosi 3000,00zł – płatna najpóźniej do 12.12.2019r.
Rękojmia przy licytacji udziału 3/12 wynosi 3000,00zł – płatna najpóźniej do 12.12.2019r.
Rękojmia przy licytacji udziału 3/12 wynosi 3000,00zł – płatna najpóźniej do 12.12.2019r.
Oględziny: 06.12.2019r. o godz. 12:00 – po wcześniejszym zgłoszeniu komornikowi.


by ad_komornik • 15 października 2019
Licytacje Nieruchomości

II licytacja lokalu mieszkalnego w Świebodzicach o pow. 48,40m2

Przedmiot licytacji: lokal mieszkalny o pow. 48,40m2 w Świebodzicach, ul.B.Krzywoustego 6/8
Data licytacji: 20.01.2020r.
Godzina licytacji: 13:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Świdnicy (ul. L. Okulickiego 2-4) w sali nr 207
Suma oszacowania: 143.500,00zł
Cena wywołania: 95.666,67zł
Rękojmia: 14.350,00zł płatna najpóźniej do 19.01.2020r.
Oględziny: 03.01.2020 o godz. 12:00 – po uprzednim zgłoszeniu


by ad_komornik • 23 sierpnia 2019
Licytacje Nieruchomości

zespół pałacowo-parkowo-ogrodowy na działce o pow. 1,6989ha w pobliżu Świdnicy

II Licytacja
Data licytacji: 03.03.2020r.
Godzina licytacji: 12:15
Miejsce licytacji: sala nr 202 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 51)
Suma oszacowania: 1.311.200,00zł
Cena wywołania: 874.133,33zł
Rękojmia: 131.120,00zł (najpóźniej do dnia 02-03-2020r.)
Oględziny: 03.02.2020 o godz. 13:00-13:15 (po wcześniejszym zgłoszeniu komornikowi chęci uczestnictwa w oględzinach)


by ad_komornik • 27 czerwca 2017