Licytacje nieruchomości

Zapraszamy do przeglądania dostępnych licytacji nieruchomości.
Licytacje Nieruchomości

licytacje działek niezabudowanych o łącznej pow. 0,2972ha położonych w KALNIE – mpzp teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przedmiot licytacji: działka nr 464/1 oraz 464/2 o łącznej pow. 0,2972ha położona w KALNIE
Data licytacji: 13.12.2019r. o godz. 11:00- udział 1/4, 11:30 – udział 3/12, 12:00- udział 3/12, 12:30- udział 3/12
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Świdnicy, ul. L.Okulickiego 2-4 w sali nr 207
Suma oszacowania udziału 1/4 – 30.000,00zł, cena wywołania udziału 1/4 – 22.500,00zł
Suma oszacowania udziału 3/12 – 30.000,00zł, cena wywołania udziału 3/12 – 22.500,00zł
Suma oszacowania udziału 3/12 – 30.000,00zł, cena wywołania udziału 3/12 – 22.500,00zł
Suma oszacowania udziału 3/12 – 30.000,00zł, cena wywołania udziału 3/12 – 22.500,00zł
Rękojmia przy licytacji udziału 1/14 wynosi 3000,00zł – płatna najpóźniej do 12.12.2019r.
Rękojmia przy licytacji udziału 3/12 wynosi 3000,00zł – płatna najpóźniej do 12.12.2019r.
Rękojmia przy licytacji udziału 3/12 wynosi 3000,00zł – płatna najpóźniej do 12.12.2019r.
Rękojmia przy licytacji udziału 3/12 wynosi 3000,00zł – płatna najpóźniej do 12.12.2019r.
Oględziny: 06.12.2019r. o godz. 12:00 – po wcześniejszym zgłoszeniu komornikowi.


by ad_komornik • 15 października 2019
Licytacje Nieruchomości

lokal mieszkalny w Strzegomiu o pow. 40,60m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z […]


by ad_komornik • 27 września 2019