Drukuj
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2021r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej A-200 Sądu Okręgowego w Świdnicy (pl. Grunwaldzki 14) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działka nr 522/4 o pow. 0,1687ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym, wybudowanym w 2004r., o pow. użytkowej 199,00 m2, zabudowy 244m2.

W budynku znajduje się: kuchnia, salon, spiżarnia, 3 pokoje, 3 przedpokoje, 2 łazienki wraz z WC, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż. Na działce, prócz budynku, znajduje się także wiata drewniana jako skład drewna. Teren działki jest płaski, ogrodzony, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Na działce wykonano ścieżki i drogi dojazdowe, zarośnięte roślinnością trawiastą. Przyłączenia do sieci energetycznej odłączone; woda z własnej studni; ścieki odprowadzane do własnej oczyszczalni usytuowanej na terenie nieruchomości, dostęp do nieruchomości z drogi publicznej – ul. Świdnickiej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z opinią biegłego budynek od wielu lat jest niezamieszkiwany, co prawdopodobnie trwa do chwili obecnej.
Nieruchomość położona jest: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Świdnicka 23, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: SW1S/00050542/2]

Suma oszacowania wynosi 560 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 420 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 03.11.2021r. o godz.11:00-11:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. Oględziny mogą nie dojść do skutku z przyczyn niezależnych od komornika. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

________________________

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w mieście Jaworzyna Śląska, przy ul. Świdnickiej 23, o powierzchni użytkowej 199,00m², obręb 0001 Jaworzyna Śląska, AM-11, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym wzniesionym w 2004 roku. Budynek murowany, od wielu lat nie jest zamieszkiwany. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek jest docieplony, wewnątrz zdemontowane drzwi, okna drewniane, podłoga – klepka drewniana oraz w przedpokoju i w kuchni płytki ceramiczne. W bryle budynku znajduje się garaż dwustanowiskowy. Nieruchomość wyposażona w C.O. zasilane piecem na opał stały. Widoczne znaczne pękniecie komina związanego z piecem opałowym. Widoczne uszkodzenia podbitki. Wewnątrz zdemontowane oświetlenie-halogeny sufitowe, w jednym z pokoi uszkodzenie sufitu-dziura na strych. Przedmiotowy budynek ma odłączone wszelkie sieci. Został otworzony przez ślusarza w asyście Policji.

W budynku znajduje się: kuchnia, salon, spiżarnia, 3 pokoje, 3 przedpokoje, 2 łazienki wraz z WC, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż.

Ponadto na działce wiata drewniana jako skład drewna o pow. 2,6 x 5,2 m2.

Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta, nr: SW1S/00050542/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych – SW1S.

Teren działki płaski, ogrodzony w kształcie zbliżonym do prostokąta. Na działce wykonane ścieżki i drogi dojazdowe znacznie zniszczone zarośnięte roślinnością trawiastą. W sąsiedztwie od strony zachodniej tereny przemysłowe, tereny usługowe z pozostałych stron tereny mieszkaniowe. W pobliżu nieruchomości znajdują się ogródki działkowe. Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części miasta. Dojazd do działki od strony północnej, drogą o nawierzchni asfaltowej – dz. nr ew. 528/2 (ul. Świdnicka).

Działka ew. nr 522/4 o powierzchni 0,1687 ha, położona w mieście Jaworzyna Śląska, przy ul. Świdnickiej 23, zabudowana jest w części budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony północnej – dz. nr ew. 528/2 (ul. Świdnicka).

Nieruchomość jest przyłączona do sieci infrastruktury (wodę z własnej studni na działce, energię elektryczną, ścieki odprowadzane do własnej oczyszczalni ścieków usytuowanej na działce) – media odłączone.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 0001 Jaworzyna Śląska, przy ul. Świdnickiej 23, położonej w południowo-wschodniej części miasta. Działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od zachodu tereny przemysłowe, tereny usług. W pobliżu nieruchomości znajdują się ogródki działkowe.

Gmina Jaworzyna Śląska posiada mpzp dla szacowanej nieruchomości, zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska. W opracowaniu działkę nr 522/4 oznaczono symbolem 14.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

_______________________

FOTO:

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus