Drukuj

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Okręgowego w Świdnicy, pl. Grunwaldzki 14 w sali nr A-200 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, komórki i WC o łącznej pow.85,00m2 położony na parterze budynku wybudowanego w pierwszej połowie XX w., dostęp do lokalu z klatki schodowej; dostęp do budynku od ulicy Lelewela, budynek posiada instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną i gazową, w MPZP obszar na którym jest położona nieruchomość oznaczony jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Stan lokalu określono na poziomie średnim. Z prawem własności lokalu związany jest udział 1657/10000 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objetej księgą wieczystą SW1S/00032781/7
Nieruchomość należy do dłużnika: Krzysztof Jan Zięba, położona jest: 58-100 Świdnica, ul. Lelewela 22/1 A, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00054255/1]

Suma oszacowania wynosi 116 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 08.11.2021r. o godz.11:00-11:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. Oględziny mogą nie dojść do skutku z przyczyn niezależnych od komornika. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

__________________________________________________________________________________________________

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Opis działki

Działka nr ew. 2866 o obszarze 0,0418 ha, położona jest przy ul. Lelewela 22 – droga o nawierzchni asfaltowej, ulica jednokierunkowa, leży w śródmiejskiej części miasta, odległość do Rynku ok. 400 metrów. Kształt działki nieregularny, wielokąt, ukształtowanie terenu płaskie. Działka 2866 w części zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Działka jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, energetyczną i teleinformatyczną. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane w podobny sposób oraz punkty handlowo- usługowe, banki, sklepy, poczta.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Lelewela.

Budynek

Budynek w zabudowie półzwartej, posiada 4 kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Typowa kamienica przedwojenna wzniesiona w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Stropy drewniane, dach w części płaski, pokryty papą termoizolacyjną. Ściany zewnętrzne nie są ocieplone w średnim stanie technicznym. Na każdej kondygnacji nadziemnej, znajduje się różna ilość mieszkań. Drzwi wejściowe do budynku drewniane od strony ul. Lelewela. Budynek nie posiada windy. Budynek posiada instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Dostęp do klatki schodowej ograniczony domofonem. Budynek przy ulicy dwukierunkowej o niskim natężeniu ruchu. Budynek jest w średnim stanie technicznym. Schody wewnątrz drewniane w średnim stanie technicznym.

Lokal

Nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal mieszkalny nr 1A o powierzchni użytkowej 85,00 m2, położona w Świdnicy, gmina Świdnica, powiat świdnicki, przy ul. Lelewela 22, posadowionym na działce ew. nr 2866 obręb nr 0004 Śródmieście, AM-19, o powierzchni 0,0418 ha.

Szacowany lokal mieszkalny nr 1A o powierzchni użytkowej 85,00 m2 położony jest na parterze budynku (o 4 kondygnacjach nadziemnych) budynku wielorodzinnego, przy ul. Lelewela 22. Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienka z WC (pierwotnie wc osobne), przedpokoju i komórki. Okna w lokalu mieszkalnym starego typu, drewniane -skrzynkowe. Na podłogach panele podłogowe. W łazience płytki ceramiczne. Łazienka wyposażona w kabinę prysznicową, WC i umywalkę. Ogrzewanie CO- w pomieszczeniach rozmieszczone grzejniki, starego typu (żeliwne). Drzwi wejściowe do lokalu starego typu. Drzwi wewnętrzne płycinowe. W lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Lokal jest zamieszkiwany – wynajmowany – umowy nie udostępniono. Stan lokalu mieszkalnego określono na poziomi średnim.

Zgodnie z MPZP obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem: Ł4.2/UM – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności gruntu i części budynku i urządzenia: 1657/10000.

Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta, nr: SW1S/00054255/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych.