Drukuj

UWAGA !!!

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŚWIDNICY ALEKSANDER SUSZYCKI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU ZE STWIERDZONYMI PRZYPADKAMI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID-19

STRONY W KANCELARII NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO ODWOŁANIA.

WSZYSTKIE OSOBY PROSZONE SĄ O KONTAKT Z KANCELARIĄ POPRZEZ:

  1. e-mail na adres: kancelaria@komornik.swidnica.pl

  2. telefon: 74 852-08-86 lub 74 853-61-48

  3. listownie na adres: ul. Wałbrzyska 14 A/3, 58-100 Świdnica

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

Santander Bank Polska S.A.

05 1090 2819 0000 0001 0115 2344

OSOBY, KTÓRE CHCĄ DOKONAĆ WPŁATY DOBROWOLNEJ W KANCELARII PROSZONE SĄ O TO,

ABY ZADZWONIĆ DOMOFONEM POD NR 3,

PRACOWNIK ODBIERZE WPŁATĘ I WYDA KWIT PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU.