Wpłaty

Wpłat należy dokonywać na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. (dawniej BZ WBK S.A). :

05 1090 2819 0000 0001 0115 2344

Kod SWIFT: WBKPPLPP (dla przelewów z zagranicy).

 Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie sygnatury akt komorniczych, imienia i nazwiska, a w przypadku osób prawnych nazwę jednostki.