Drukuj
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki podaje do publicznej
wiadomości, że

 

w dniu 22-11-2019r. o godz. 12:00

w Świdnicy, ul. Of.Oświęcimskich 6-8

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do
dłużnika i składających się z:

 

Lp.1

Nazwa ruchomości

Ławka GHD dwufunkcyjna
.rok prod 2016 do ćwiczeń mięśni brzucha i grzbietu produkcji HES,
model L 8
Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

1 200,00

Cena
wywołania

600,00

———————————————————————————-

Lp. 2

Nazwa

POWER MISTRAL urządzenie wioślarskie

Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

500,00

Cena
wywołania

250,00

———————————————————————————-

Lp. 3

Nazwa ruchomości

FUNCTIONAL CABLE /brama wielofunkcyjna/ produkcji
HES -kolor czerwony
Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

11 000,00

Cena
wywołania

5 500,00

———————————————————————————-

Lp. 4

Nazwa ruchomości

Bieżnia produkcji DOMYOS /kolor popielaty/ 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

 

600,00

Cena
wywołania

300,00

———————————————————————————-

 

Lp. 5

Nazwa ruchomości

Ławka płaska ze stojakiem/do wyciskania/
.rok prod.2014 produkcji HES kolor czerwony
Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

1 000,00

Cena
wywołania

500,00

———————————————————————————-

 

Lp. 6

Nazwa ruchomości

Gryf sztangi -produkcji HES
. waga 20 kg bez zacisków,uszkodzony-wykrzywiony
Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

200,00

Cena
wywołania

100,00

———————————————————————————-

Lp. 7

Nazwa ruchomości

Gryf do sztangi -waga 20 kg,bez zacisków /brak
oznaczenia producenta/
Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

600,00

Cena
wywołania

300,00

———————————————————————————-

Lp. 8

Nazwa ruchomości

Podest ciężarowy -produkcji HES wymiary ok 2×3
metry
Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

4 200,00

Cena
wywołania

2 100,00

———————————————————————————-

Lp. 9

Nazwa ruchomości

brama /rusztowanie/z drążkiem do podciągania
. przerobione z urządzenia typu RACK,prod HES, przymocowane do
podłoża i ściany/większe/
Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

800,00

Cena
wywołania

400,00

———————————————————————————-

Lp. 10

Nazwa ruchomości

brama /rusztowanie/do ćwiczeń przerobione z urządzenia
typu RACK
.produkcji HES z drążkiem do podciągania i hakami do podwieszania
sztangi, przymocowane do podłoża i sufitu/mniejsze/
Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

600,00

Cena
wywołania

300,00

———————————————————————————-

Lp. 11

Nazwa ruchomości

Podłoga sportowa,gumowa typu puzzle
. wymiary 1×1 m z frezowaniem imitującym puzzle, o wymiarach 05 x 05
m koloru czarnego, 12 sztuk -cena za sztukę 70 zł
Ilość 1 [szt.]

Wartość
szacunkowa

840,00

Cena
wywołania

420,00

*) cena za sztukę
2
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co
do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji
związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została
umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć:
dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta
wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672
kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus