Drukuj

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020r. o godz. 12:15 w sali nr 202 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów) odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 114/7 i 114/8 o łącznej pow.1,6989ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem pałacu, budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi i współcześnie dostawionymi wiatami, położona jest w Strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Teren stanowi zespół pałacowo-parkowo-ogrodowy i jest wpisany do rejestru zabytków. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej, w odległości 400m od drogi Świdnica-Bystrzyca Górna i ok. 1km od granicy miasta Świdnicy. Cały obszar ogrodzony murem kamiennym i ogrodzeniem z siatki, utwardzony, uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej: energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz telefoniczną.
Nieruchomość położona jest we wsi Jakubów (dawniej Jakubowice) gm. Świdnica, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00031784/1.

Suma oszacowania wynosi 1 311 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 874 133,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 131 120,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 03.02.2020r. o godz.13:00-13:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądz. własności.

 

________________________________

OPIS SZCZEGÓŁOWY

 

Nieruchomość usytuowana jest we wsi Jakubów (dawniej Jakubowice), przy wjeździe do wsi po lewej strony drogi wjazdowej, Jest to bardzo mała wieś położona w odległości ok. 400 m od drogi Świdnica-Bystrzyca Górna, odległa od centrum Świdnicy ok. 4km.

W otoczeniu nieruchomości, nie jest prowadzona żadna działalność przemysłowa, mogąca mieć negatywne oddziaływanie na ochronę środowiska.

Opis działki gruntu

Działka nr 114/8 – o powierzchni 1,2344 ha. Teren zabudowy mieszkaniowej klasy PsIII i Lz-RIIIa (0,9344ha) i tereny zadrzewione klasy IV (0,3ha) działka zabudowana jest budynkami: mieszkalnym pałacem, budynkiem mieszkalnym z przyległymi budynkami gospodarczymi, stanowiącymi komórki lokatorskie, budynkiem mieszkalnym z pomieszczeniami gospodarczymi (komórki lokatorskie na parterze), budynkiem stolarni, budynkiem stodoły, wiatą stalową obudowaną.

Działka nr 114/7 – o powierz. – 0,4645ha.Teren zabudowy mieszkaniowej klasy B-PsIII działka zabudowana jest budynkami: budynkiem warsztatowo-magazynowym z częścią mieszkalno-biurową, wiatą stalową częściowo obudowaną, budynkiem warsztatowo-garażowym, wiatą stalową częściowo obudowaną, budynek magazynowy przy wiacie.

Opis budynków

Opis budynku – pałac

Budynek mieszkalny wolnostojący, usytuowany przy parku, piętrowy z poddaszem ze strychem, częściowo podpiwniczony. Poddasze i strych mają konstrukcję mansardową. W części szczytu weranda drewniana na konstrukcji murowanej szkieletowej w poziomie parteru. Teren w miejscu zabudowy ma spadek poprzeczny ok. 1,5m na szerokości budynku. Pałac jest budowlą późnobarokową. Został zbudowany ok.1783r. Konstrukcja tradycyjna murowana. Ściany z cegły ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne parteru o grubości ok.78cm, piętra ok. 62cm. Ściana szczytowa poddasza o gr. Ok. 46 cm. Strop nad piwnicami – sklepienie łukowe. Strop nad parterem, piętrem i poddaszem drewniane ze ślepym pułapem, podsufitką i tynkiem. Fasada frontowa zaakcentowana portalem i podzielona boniowaniem i lizenami. W budynku są dwie klatki -wewnętrzna główna i boczna w szczycie. Schody drewniane na belkach policzkowych. Schody główne zabiegowe. Wejście na poddasze schodami prostymi w szczycie budynku. Na strych prowadzą schody proste. Do piwnicy schody zabiegowe z cegły ze stopnicami drewnianymi. Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej. Spadek dachu poddasza wynosi ok. 80°, dachu ok. 20°. Dach z naczółkami w szczytach. Pokrycie dachu podwójną dachówką karpiówką ceramiczną. Elewacje – tynki gładkie z obramowaniem okien i drzwi. Okna drewniane krosnowe. Drzwi płycinowe. Drzwi do łazienek i we typowe płytowe. Podłogi drewniane z desek, płyty pilśniowej i wykładziny PCV. W pokoju na piętrze ślady po parkiecie. Na strychu podłogi z desek. W części łazienek i Wc posadzki płytek glazurowanych. Tynki zwykłe wapienne. W części pokój sztukaterie z wyokrągleniem krawędzi między ścianami i sufitami. Na stropach drewniane tynki na trzcinie. W części łazienek i wc oraz pomiędzy szafkami w kuchni – okładziny z płytek glazurowanych. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną 220/380V, instalację wod.-kan, telefoniczna. Instalacje CO są w stanie szczątkowym. Wszystkie instalacje są przyłączone do sieci zewnętrznych. Nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Dawny pałac o funkcji mieszkalnej. Później biura PGR i lokale mieszkalne. Obecnie budynek nie jest użytkowany. Budynek jest w ostatnich latach źle utrzymywany (zaniedbany) i od ponad piętnastu lat nie był remontowany. Część stropów jest poważnie uszkodzona. Występują nieszczelności pokrycia dachu, rozpadają się kominy nad dachem. W zasadzie zużyte są wszystkie elementy wykończeniowe i instalacje oraz część dachu i stropów. Budynek jest w złym stanie technicznym, znacznie wyeksploatowany. Budynek wymaga pilnego remontu i modernizacji. Dalszy brak gospodarowania grozi dewastacją i zniszczeniem. Obecne zużycie budynku wynosi ok. 70%.

Charakterystyka wielkości obiektu.

Powierzchnia zabudowy

23, 65 x 18, 10 + 9, 10 x4,75 = 471,2

Kubatura : piwnice 18, 10 x 7,35 x 2,8 = 372,5m

parter +1 piętro 471,2 x 7,8 = 3675,4m 3 mansarda 19,8 x 16,5 x 3,0 = 980, 1 n?

razem kubatura 5 02 8 m3

Powierzchnia użytkowa: 885 m2

Opis budynku-budynek mieszkalny nr lb

Budynek dwu klatkowy, piętrowy ze strychem, podpiwniczony. Do budynku przylega budynek gospodarczy, w którym są pomieszczenia gospodarcze (komórki lokatorskie).W budynku jest 5 lokali mieszkalnych. W pierwszej klatce – po jednym na parterze i piętrze. W drugiej – jeden na parterze i dwa na piętrze. Na poddaszu w szczycie pierwszej klatki schodowej jest pokój (ze względu na wysokość – 1,94m, nie może być przeznaczony na stały pobyt ludzi, przyjmuje, że jest to pomieszczenie przynależne. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ściany z cegły ceramicznej pełnej (cegła starego typu o wym. ok. 28*14*7cm). Ściany zewnętrzne parteru o grubości ok.66 cm (wraz z tynkiem), piętra ok. 50cm(wraz z tynkiem). Stropy nad parterem i naci piwnicami – sklepienia łukowe z cegły oparte na ścianach oraz na żebrach łukowych z cegły o gr. 50cm (wraz z tynkiem). Stropy nad piętrem oraz nad jednym pomieszczeniem na szczycie strychu -drewniane ze ślepym pułapem, podsufitką i tynkiem na trzcinie. Na strychu strop drewniany nagi. Schody zabiegowe na piętro i strych, drewniane na belkach policzkowych. Schody do piwnicy kamienne z wejściem zewnętrznym. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej dwu stolcowej z drewna ciosanego. Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Nie ma kanalizacji deszczowej. Tynki zwykłe wapienne. W części łazienek okładziny z płytek ceramicznych glazurowanych. Okna drewniane skrzynkowe. Drzwi płycinowe i płytowe. Podłogi z desek i wykładziny PCV. W części łazienek posadzki z płytek glazurowanych. Posadzki w części z cegły na plask. Elewacje – tynki gładkie z obramowaniami otworów cegłą. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie CO etażowe w niektórych lokalach mieszkalnych. Stan techniczny ścian i stropów jest dostateczny. Konstrukcja drewniana dachu jest znacznie zużyta (jedna krokiew zniszczona przez owady i wymaga wymiany). Rynny dachowe i rury spustowe – zużyte. Pokrycie dachu – do remontu. Schody drewniane – do remontu. Elementy wykończeniowe są w różnym stanie technicznym (zależnym od remontów przeprowadzonych przez najemcę), od dość dobrego do poniżej dostatecznego. Wysokość pomieszczeń: parteru do 2, 6m (sklepienia łukowe), piętra ok. 2,6m, piwnic do 2,4m (sklepienia łukowe). Zużycie techniczne budynku – ok. 60%. Budynek wybudowany ok. 1919 roku. Powierzchnia użytkowa 5 lokali w budynku – 248, 41 m². Pierwszy lokal – 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i p. pokojem – 64, 67m². Pomieszczenia przynależne na strychu, w piwnicy i budynku gospodarczym. Drugi lokal – 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc -53, 80m². Pomieszczenia przynależne na strychu, w piwnicy i budynku gospodarczym. Trzeci lokal – 2 pokoje, kuchnia, łazienka z we i p. pokojem – 57, 29m². Pomieszczenia przynależne na strychu, w piwnicy i budynku gospodarczym. Czwarty lokal – 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc – 53,80m2. Pomieszczenia przynależne na strychu, w piwnicy i budynku gospodarczym. Piąty lokal – 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i p. pokojem – 30, 37m². Pomieszczenia przynależne na strychu, w piwnicy i budynku gospodarczym.

Opis budynku-budynek mieszkalny nr Id ( w zabudowie ciągłej ze stolarnią)

Budynek piętrowy ze strychem, niepodpiwniczony. W budynku są 3 lokale mieszkalne na piętrze, Na parterze są pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ściany z cegły ceramicznej pełnej (cegła starego typu o wym. ok. 28* 14*7cm). Ściany zewnętrzne parteru o grubości ok.66cm (wraz z tynkiem), piętra ok. 50cm(wraz z tynkiem). Stropy nad parterem – sklepienia łukowe z cegły oparte na ścianach oraz na zebrach łukowych z cegły o gr. 50cm (wraz z tynkiem). Stropy nad piętrem, drewniane ze ślepym pułapem, podsufitką i tynkiem na trzcinie. Schody zabiegowe na piętro i strych, drewniane na belkach policzkowych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej dwu stolcowej z drewna ciosanego. Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Nie ma kanalizacji deszczowej. Tynki zwykłe wapienne. W części łazienek okładziny z płytek ceramicznych glazurowanych. Okna drewniane skrzynkowe. Drzwi płycinowe i płytowe. Podłogi z desek i wykładziny PCV. W części łazienek posadzki z płytek glazurowanych. Posadzki w części z cegły na plask. Elewacje – tynki gładkie, Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie CO etażowe w niektórych lokalach mieszkalnych lub piece kaflowe. Stan techniczny ścian i stropów jest dostateczny. Konstrukcja drewniana dachu jest znacznie zużyta. Pokrycie dachu – do remontu. Schody drewniane – do remontu. Elementy wykończeniowe są w różnym stanie technicznym (zależnym od remontów przeprowadzonych przez najemcę), od dość dobrego do poniżej dostatecznego. Zużycie techniczne budynku – ok, 65%. Budynek wybudowany w 1849 roku (tablica nad wejściem do budynku). Powierzchnia zabudowy – 224, 44m². Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej – 208,32m. 1 lokal – 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki i p. pokój – 102,46m². Pomieszczenia przynależne na parterze i w piwnicy. 2 lokal – 2 pokoje, kuchnia, łazienka i p. pokój – 54, 47m². Pomieszczenia przynależne na parterze i w piwnicy. 3 lokal – 2 pokoje, kuchnia, łazienka i p. pokój – 51,39m². Pomieszczenia przynależne na parterze i w piwnicy.

Budynek stolarni (w zabudowie ciągłej z bud. mieszkalnym)

Budynek parterowy ze strychem, niepodpiwniczony. Funkcja budynku warsztatowa- stolarnia. W ostatnich latach budynek nie jest użytkowany. Funkcja pierwotna – budynek inwentarski (obora). Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ściany z cegły ceramicznej pełnej (cegła starego typu o wymiarach ok. 28*I4*7cm). Ściany zewnętrzne parteru o grubości ok.77cm. Przy otworach obramowania z granitu. Wewnętrzna konstrukcja trzynawowa. Na dwu rzędach slupów kamiennych i na ścianach zewnętrznych oparte są sklepienia łukowe z cegły. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej dwu stolcowej z drewna ciosanego. Wewnętrzna konstrukcja strychu drewniana szkieletowa. Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną. Tynki zwykłe wapienne. Okna krosnowe okratowane. Drzwi dwuskrzydłowe drewniane płycinowe. Posadzki betonowe. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną. Stan techniczny ścian i sklepień jest dostateczny, Konstrukcja drewniana dachu i pokrycie jest znacznie zużyte. Budynek od wielu lat nie byt remontowany. Standard niski dla budynków warsztatowych. Zużycie techniczne budynku ~ ok. 60%.Budynek wybudowany w połowie XIX wieku. Powierzchnia zabudowy – 703, 87m². Powierzchnia użytkowa (wyliczona wskaźnikowe) 703,87 * 0,8 = 563,09m².

Budynek stodoły

Budynek parterowy bez stropu, niepodpiwniczony. W budynku są trzy sąsieki i dwa klepiska. Obecnie stodoła stanowi jedno pomieszczenie. Ostatnio była użytkowana, jako magazyn. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ściany z cegły ceramicznej pełnej (cegła starego typu o wym. ok. 28*14*7cm). Ściany zewnętrzne o grubości ok.77cm. Przy wrotach oraz w ścianach podłużnych i szczytowych są pilastry wewnętrzne. Wewnętrzna konstrukcja szkieletowa drewniana. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej dwu stolcowej z drewna ciosanego. Główne wiązary wieszarowo-rozporowe dwu wieszakowe. Obecnie część rozpór wierszowych dachu jest wycięta. Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną. Budynek nieotynkowany. Wrota deskowe rozwierane. Instalacji brak, konstrukcja drewniana dachu i pokrycie jest znacznie zużyte. Budynek od wielu lat nie był remontowany. Zużycie duże. Stan techniczny mierny, standard przeciętny dla stodół. Budynek wybudowany w końcu XIX wieku. Wysokość zrębu (od terenu do okapu dachu) wynosi – 4, 1m². Powierzchnia zabudowy – 486,40m².Powierzchnia użytkowa – 410,29m².

Wiata stalowa obudowana

Wiata położona za ogrodzeniem oddzielającym część mieszkalną od „tzw. części warsztatowo-magazynowej”. Budynek parterowy bez stropu, niepodpiwniczony. Konstrukcja szkieletowa stalowa obmurowana. Slupy rurowe i wiązary kratowe dachu rozstawione, co 3 m. Ściany z pustaków szczelinowych ceramicznych o max. grubości 19cm, do wysokości slupów stalowych. Dach jednospadowy, pokryty płytami azbestowo-cementowymi wysoko falistymi. Na wysokości wiązarów od strony wrót jest obudowa z płyt azbestowo-cementowych wysoko falislych. Budynek otynkowany od zewnątrz i w szczytach, od wewnątrz nie tynkowany. Wrota z ramy stalowej osiatkowanej. Instalacji- brak. W budynku jest jedno pomieszczenie z czterema wrotami wjazdowymi. Obiekt obecnie nieużytkowany. Konstrukcja stalowa skorodowana wymaga oczyszczenia i malowania. Pokrycie i obudowa dachu z płyt azbestowo-cementowych sporadycznie spękana. Posadzka betonowa znacznie zużyta. Zużycie techniczne – ok. 30%. Standard przeciętny dla budynków magazynowych (wiat). Budynek prawdopodobnie wybudowany w latach 70-lych XXw. Wysokość zrębu (od posadzki do dolnego wiązara dachu) wynosi – 2,7m. Powierzchnia zabudowy – 313,61 m². Powierzchnia użytkowa – 294,86m².

Budynek warsztatowy z częścią biurowo-mieszkalną

Budynek parterowy ze strychem, niepodpiwniczony. W części biurowo-mieszkalnej piętrowy. W części biurowo-mieszkalnej na parterze są pomieszczenia biurowe, na piętrze lokal mieszkalny. Pozostałą część budynku stanowią pomieszczenia warsztatowe. Strych nieużytkowy. Obecnie budynek nie jest użytkowany. Konstrukcja tradycyjna murowana. Ściany z cegły ceramicznej pełnej i w części z kamienia (cegła starego typu o wym. ok. 28*14*7cm). Ściany zewnętrzne parteru o grubości ok.80cm (wraz z tynkiem). Ściany zewn. strychu o gr.32cm (wraz z tynkiem) z pilastrami wewnętrznymi o przekroju 116* 16cm.Stropy nad parterem – sklepienia krzyżowo-żebrowe z cegły oparte na slupach w osi budynku i na ścianach. Stropy nad piętrem w części mieszkalnej podwieszane. Na strychu wewnętrzna konstrukcja drewniana szkieletowa. Schody proste kamienne. Dach dwuspadowy plaski o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej z drewna ciosanego. Pokrycie dachu papą na deskowaniu. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Nie ma kanalizacji deszczowej. Tynki zwykle wapienne. W pomieszczeniach sanitarnych okładziny z płytek ceramicznych glazurowanych. Okna drewniane w części biurowo-mieszkalne pozostałe stalowe pojedyncze. Drzwi płycinowe płytowe. Do warsztatów wiola stalowe. Posadzki z płytek glazurowanych w pomieszczeniach biurowych na parterze. W pomieszczeniach warsztatowych posadzki betonowe. Elewacje – tynki gładkie. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Stan techniczny konstrukcji (ścian, stropowy schodów i wewnętrznej konstrukcji drewnianej szkieletowej) jest dostateczny. Stan techniczny elementów wykończeniowych jest poniżej dostatecznego. Zużycie techniczne budynku – ok. 65. Standard budynku jest niższy od przeciętnego dla poszczególnych funkcji. Budynek prawdopodobnie wybudowany w drugiej połowie XIX wieku. Powierzchnia zabudowy – 298,20m². Powierzchnia użytkowa (wskaźnikowo wyliczona)- części warsztatowej-179,76m², części biurowo-mieszkalnej – 117,60m².

Wiata stalowa wbudowana pomiędzy budynki warsztatowo-garażowe.

Wiata położona pomiędzy budynkami wzdłuż granicy działki. Ściana budynku stanowi całość z ogrodzeniem- mur. Budynek parterowy z dachem bez stropu, niepodpiwniczony. W budynku jest jedno pomieszczenie. Ostatnio wiata była użytkowana, jako miejsce postojowe samochodów do napraw). Konstrukcja szkieletowa stalowa dwunawowa. Słupy z 2 ceowników 200mm zamontowanych do stóp betonowych. Na słupach rygle z 2 ceowników 200mm. Na ryglach płatwie oparte na ryglach i ścianie w linii ogrodzenia. Na płatwiach łaty z ceowników stalowych 80mm i pokrycie z płyt azbestowo-cementowych wysoko falistych. Tynki zwykłe na ścianie tylnej. Brak wrót, posadzek i innych elementów wykończeniowych. Instalacji- brak. Konstrukcja stalowa skorodowana wymaga oczyszczenia i malowania. Pokrycie dachu z płyt azbestowo-cementowych jest spękane, zużycie techniczne – ok. 30%. Standard niski dla budynków magazynowych (wiat). Wiata prawdopodobnie postawiona w latach 70-tych XX w. Wysokość (od stóp betonowych do lat pokrycia dachu) wynosi – 2,85 do 3,65m.Powierzchnia zabudowy – 200,00m². Powierzchnia użytkowa – 194,42m².

Budynek warsztatowo-garażowy

Budynek parterowy ze strychem, niepodpiwniczony. Na parterze budynku są pomieszczenia warsztatowe i garażowe. Na strychu jest jedno pomieszczenie, -nie matu płaskiej posadzki -posadzkę stanowią łuki sklepienia odcinkowego nad parterem. Pomieszczenia parteru są użytkowane. Konstrukcja tradycyjna murowana. Ściany z cegły ceramicznej pełnej i w części z kamienia (cegła starego typu o wym. ok. 28*14*7cm). Ściany zewnętrzne parteru o grubości ok.80cm (wraz z tynkiem). Ściany zewn. strychu o gr.32cm (wraz z tynkiem) z pilastrami wewnętrznymi o przekroju 116* 16cm. Stropy nad parterem – sklepienia krzyżowo-żebrowe z cegły oparte na słupach w osi budynku i na ścianach. Na strychu wewnętrzna konstrukcja drewniana szkieletowa. Schody proste kamienne. Dach dwuspadowy płaski o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej i drewna ciosanego. Pokrycie dachu papą na deskowaniu. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Nie ma kanalizacji deszczowej. Tynki zwykłe wapienne. Okna stalowe pojedyncze. Drzwi i wrota stalowe. Posadzki betonowe. Elewacje – tynki gładkie. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną. Stan techniczny konstrukcji (ścian, stropów, schodów i wewnętrznej konstrukcji drewnianej szkieletowej) jest dostateczny. Stan techniczny elementów wykończeniowych jest poniżej dostatecznego.Zużycie techniczne budynku – ok. 65%. Standard budynku jest niższy od przeciętnego dla poszczególnych funkcji. Budynek prawdopodobnie wybudowany w 1878r (na ścianie tablica z datą). Powierzchnia zabudowy – 244, 65m². Powierzchnia użytkowa (wskaźnikowo wyliczona) – 195,72m².

Wiała w narożniku działki

Wiata położona w narożniku działki, przy ogrodzeniu. Częściowo obudowana (od tylnej strony, większość szczytów i w części od strony wjazdu). Składa się z dwu części. Budynek parterowy z dachem bez stropu, niepodpiwniczony. Budynek o funkcji składowo-garażowej. W budynku są dwa pomieszczenia. Ostatnio wiata nie jest użytkowana. Konstrukcja szkieletowa jednonawowa. W pierwszej części slupy przy tylnej ścianie żelbetowe o przekroju 25*25cm. Słupy od strony podwórza i w drugiej części wiaty – stalowe dwugałęziowe z rur o średnicy l00mm. Na slupach rygle stalowe z dwuteowników 180mm. Wiązary stalowe kratowe rurowe. Na wiązarach laty z ceowników stalowych 65mm i pokrycie z płyt z blachy fałdowej: T-55 powlekanej. Ściany z pustaków szczelinowych ceramicznych o grubości 21cm (wraz z obustronnym tynkiem). Tynki zwykle na ścianach. Brak wrót. Posadzka betonowa, Instalacji- brak. Konstrukcja stalowa częściowo skorodowana wymaga oczyszczenia i malowania. Część pokrycia dachu z płyt fałdowanych o pow. ok. 45m² jest zdementowana. Zużycie techniczne – ok. 30%.Standard niski dla budynków magazynowych (wiat), Wiata prawdopodobnie postawiona w latach 70-tych XX w. Wysokość (od posadzki do rygli stalowych dachu) wynosi – 4, 00 m.Powierzchnia zabudowy – 338,22m², Powierzchnia użytkowa – 316,59m².

Budynek magazynowy

Budynek położony jest wzdłuż wiaty stalowej obudowanej. Ściana przy wiacie stanowi w większości stary mur z cegły będący jednocześnie murem oporowym (pomiędzy wiatą i magazynem jest różnica poziomu terenu).Budynek parterowy bez stropu, niepodpiwniczony. Posadzka jest na poziomie ok. 0,6 m nad terenem od strony wrót. W budynku jest pomieszczenie z czteroma wrotami. Obecnie budynek nie jest użytkowany. Konstrukcja murowana z dachem stalowym. Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego o gr.24cm – do wysokości dolnych pasów wiązarów dachu. Na wysokości dachu wiązary obudowane są płytami aluminiowymi falistymi na konstrukcji stalowej. Budynek otynkowane od zewnątrz i w większości od wewnątrz. Wrota – ramy stalowe wypełnione deskami Konstrukcja stalowa częściowo skorodowana wymaga oczyszczenia i malowania. Posadzka częściowo zużyta. Zużycie techniczne budynku – ok. 30%.Standard przeciętny dla budynków magazynowych. Budynek prawdopodobnie wybudowany w latach 70-tych XX wieku. Wysokość zrębu(od posadzki do dolnego pasa wiązara dachu) wynosi -2,70 m. Powierzchnia zabudowy – 321,4cm². Powierzchnia użytkowa – 291,60m².