Dane kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy
Aleksander Suszycki

58-100 Świdnica Śląska,
ul. Wałbrzyska 14A/3 (wejście od ul. A.Krajowej)

Kancelaria czynna

poniedziałek : 08.00 – 16.00
wtorek – czwartek : 7.00 – 15.00
w piątek kancelaria nieczynna dla stron

Komornik przyjmuje strony czwartki w godzinach 9.00 – 14.00

Telefony i poczta elektroniczna

tel. 074 852-08-86
tel. 074 853-61-48

email: kancelaria@komornik.swidnica.pl

ePUAP: /KS_A_Suszycki/domyslna

numery wewnętrzne

alimenty: 22
księgowość: 24

Konta bankowe

Santander Bank Polska S.A. (dawniej BZ WBK S.A.) :

05 1090 2819 0000 0001 0115 2344

Kod SWIFT: WBKPPLPP (dla przelewów z zagranicy).

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie sygnatury akt komorniczych, imienia i nazwiska, a w przypadku osób prawnych nazwę jednostki.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) komornik informuje, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
jest p. Roman Kwieciński, e-mail: iod.swidnica.004@komornik.pl

Formularz

Dojazd